Enn um starfskjör framkvæmdastjóra að gefnu tilefni

Í tilefni af umfjöllun Akureyrar vikublaðs um starfskjör framkvæmdastjóra og að yfirlýsingar mínar hér á heimasíðunni í síðustu viku  um að starfskjarasamningur hafi verið óbreyttur frá 2007 stangist á við tölur í ársreikningum liðinna ára þykir mér nauðsynlegt, í ljósi þess að ekki var leitað skýringa hjá mér áður en fréttin var birt, að fara ítarlegar en áður yfir hvernig þessu hefur verið háttað.

Frá árinu 2008 hefur KEA birt í skýringum í ársreikningi sundurliðaðar upplýsingar um starfskjör framkvæmdastjóra og stjórnarmanna sem KEA greiðir beint.  Samningur framkvæmdastjóra hefur og gerir ráð fyrir greiddum launum upp á 1,8 milljón kr. á mánuði auk afnota af bifreið, óháð því hvort KEA greiðir þau sjálft að fullu eða að hluti þeirra séu stjórnarlaun frá 3ja aðila þar sem framkvæmdastjóri situr í umboði KEA.  Eðli máls samkvæmt situr framkvæmdastjóri í einhverjum stjórnum fyrirtækja sem KEA á eignarhluti í.  Stjórnarsetur eru mismiklar að umfangi, allt eftir því hvernig skipast í stjórnir fyrirtækja hverju sinni og hvernig eignarhlutar KEA í fyrirtækjum er.   Ef engin stjórnarlaun eru greidd af 3ja aðila þá greiðir KEA beint umsamin samningskjör.  Þetta er gert til að forðast þann hvata að framkvæmdastjóri hverju sinni geti ekki bætt heildarkjör sín með því að horfa til mögulegra stjórnarlauna þegar t.d. fjárfestingaákvarðanir eru teknar.  Fyrirkomulagið er beinlínis haft þannig að sjálftökuhvatar séu ekki fyrir hendi. 

Skýringar á um 8% hækkun starfskjara framkvæmdastjóra í skýringum í ársreikningi 2011 eru að fram til þess tíma hafði hluti af heildarkjörum framkvæmdastjóri verið stjórnarlaun frá 3ja aðila.  Á því ári hóf KEA að greiða hærra hlutfall af heildarlaunum en áður. 

Um 7% breytingu á árinu 2013 má að mestu rekja til þess að bifreið sem framkvæmdastjóri hefur til afnota samkvæmt starfskjarasamningi og talin er  fram sem skattskyld hlunnindi var endurnýjuð í upphafi þess árs.  Eldri bifreið hafði lægra skattalegt mat til hlunninda heldur en sú nýrri.  Föst mánaðarleg starfskjör framkvæmdastjóra voru eftir sem áður þau sömu.

Á nýliðnum aðalfundi félagsins kom spurning um breytingu launakostnaðar framkvæmdastjóra á milli áranna 2013 og 2014.  Því miður hafði hvorki  undirritaður né framkvæmdastjóri þá tölu á reiðum höndum. Bent var á að þá tölu mætti finna með því að skoða skýringar í ársreikningi síðasta árs til samanburðar en alla ársreikninga KEA er hægt að nálgast á heimasíðu félagsins.  Með hjálp snjallsíma var síðar á fundinum upplýst um hver þessi breyting launakostnaðar hefði verið á milli ára.

Eftir stendur sú fullyrðing mín óbreytt, að samningsbundin starfskjör framkvæmdastjóra höfðu ekkert breyst frá því í september 2007 til janúar 2014 eða í rúmlega 6 ár.

 

Birgir Guðmundsson, stjórnarformaður