Stefna KEA

Hlutverk

KEA er fjárfestingarfélag sem vinnur í þágu eigenda sinna að eflingu félagsins og þar með atvinnulífs og búsetuskilyrða á starfssvæði sínu.

Framtíðarsýn

KEA verði áfram fjárhagslega sterkt, rekið með ábyrgum hætti, byggt á arðsömum fjárfestingum sem samræmast hagsmunum eigenda félagsins.
Með hagnaðarmyndun verði KEA öflugur þátttakandi og stuðningsaðili í samfélagslegum verkefnum.

Gildi KEA

Ábyrgð

KEA leggur áherslu á stöðugleika og virka áhættustýringu í fjárfestingum sínum.
KEA leggur áherslu á ábyrga þátttöku í samfélagslegum verkefnum  með styrkjum við einstaklinga, félagasamtök og stofnanir.

Traust

KEA  leggur áherslu á fagmennsku og trúverðugleika gagnvart hagsmunaaðilum.
KEA vill skipta máli fyrir fólk og fyrirtæki á starfssvæði sínu.

Þátttaka

KEA leggur áherslu á að þátttaka eigenda fyrirtækisins færi þeim beinan og óbeinan ávinning. KEA kortið færir félagsmönnum beinan fjárhagslegan ávinning en óbeinn ávinningur vinnst með fjárfestingum félagsins yfir lengri tíma.
KEA vill vera eftirsóknarverður þátttakandi í verkefnum.

Fjárfestingaáherslur

Fjárfestingar taki mið af eðlilegri áhættudreifingu og verði með áherslu á arðsemisdrifin fjárfestingaverkefni sem falla að tilgangi félagsins.

Arðgreiðslustefna 

Arður til eigenda KEA verður í formi þátttöku í samfélagslegum verkefnum og viðskiptakjara með KEA kortinu. Með styrkjum við menn og málefni rækir félagið samfélagslega skyldu sína. Umfang styrkja hverju sinni tekur mið af afkomu og afkomuhorfum félagsins.

Jafnréttisstefna

Fyllsta jafnréttis og mannréttinda skal gætt í öllu starfi KEA og hver starfsmaður metinn og virtur að verðleikum. Því til áréttingar er í gildi jafnréttisstefna en hana má nálgast hér