Persónuverndarstefna

Meðferð persónuupplýsinga

KEA svf. kt. 680169-2769, Glerárgötu 36, 600 Akureyri, hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga er varða einstaklinga sem eru félagsmenn KEA, einstaklinga sem hafa samband við félagið, tengiliði sem hafa samband við félagið fyrir hönd lögaðila og þeirra aðila sem eiga viðskipti við félagið.

Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa þig um hvaða persónuupplýsingum félagið safnar, með hvaða hætti félagið nýtir slíkar persónuupplýsingar og hverjir fá aðgang að upplýsingunum. Stefna KEA er að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að getað þjónustað félagsmenn sína.

Tilgangur og lagaskylda

KEA leitast við að uppfylla í hvívetna persónuverndarlöggjöf og er stefna félagsins byggð á gildandi lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar sem rekja má beint eða óbeint til tiltekins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónu-upplýsingar.

Persónuupplýsingar sem KEA vinnur með

Þegar einstaklingur óskar eftir félagsaðild að KEA er beðið um: nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúmer og netfang. Það er gert í þeim tilgangi að halda utan um félagaskrá KEA og eiga kost á því að senda félagsmönnum sértilboð KEA kortsins í tölvupósti, sé þess óskað, ásamt öðrum samskiptum KEA við félagsmenn sína. Nauðsynlegt er að veita lágmarksupplýsingar til þess að geta verið félagsmaður í KEA.

Í þeim tilvikum sem félagsmaður situr fundi eða vinnur launuð störf fyrir félagið er óskað eftir bankaupplýsingum og í hvaða lífeyrissjóð er greitt.

Þegar einstaklingar eða lögaðilar óska eftir styrkjum eða auglýsingum er óskað eftir samskiptaupplýsingum s.s. nafni, kennitölu, heimilisfangi, símanúmeri og netfangi. Þegar einstaklingar koma fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum, eru varðveittar samskiptaupplýsingar s.s. nafn, símanúmer og netfang.

Við heimsókn á vefsíðu okkar eru skráðar nauðsynlegar upplýsingar um aðgengi og notkun. Þessar upplýsingar kunna að innihalda IP-tölur notanda. Þessi síða notar einnig vafrakökur fyrir nauðsynlega virkni og söfnun tölfræðiupplýsinga, sjá nánar í vafrakökustefnu

Vafrakökur sem vefsíðan notar og eru nauðsynlegar fyrir eðlilega virkni:
Amazon AWS cloud hosting - vefhýsing (Privacy Shield vottað).
Bugsnag - Villumeðhöndlun (Privacy Shield vottað).
New Relic - eftirlit með álagi og umferð vefþjóna (Privacy Shield vottað).

Miðlun persónuupplýsinga

KEA meðhöndlar persónuupplýsingar í samræmi við lög og skuldbindur sig til þess að varðveita upplýsingarnar á öruggan og tryggan hátt. Persónuupplýsingar kunna að vera aðgengilegar aðilum sem sinna bókhaldsþjónustu eða tækniþjónustu fyrir hönd KEA. KEA mun að öðru leyti ekki miðla áfram upplýsingum sem skráðar hafa verið til þriðja aðila án samþykkis viðkomandi aðila nema þess sé krafist samkvæmt lögum eða í kjölfar dómsúrskurðar.

Vinnsla gagna

Vinnsla gagna fer fram svo lengi sem einstaklingur er skráður félagsmaður og þar til stofnsjóður hefur verið endurgreiddur. Vinnsla þessi er nauðsynleg svo KEA geti rækt skyldur sínar í samræmi við þá skilmála sem félagsmenn samþykkja við skráningu í félagið.

Upplýsingar sem unnar eru vegna styrkumsókna eru geymdar þar til ákvörðun hefur verið tekin um hvort styrkur verði greiddur. Hljóti umsækjandi styrk eru upplýsingar um það geymdar í allt að sjö árum vegna kröfu í bókhaldslögum. Umsóknum sem hljóta ekki styrk er eytt strax.

Réttindi þín

Þú átt rétt á því að fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar KEA býr yfir um þig og afrit af þeim gögnum.

Þú getur einnig átt rétt á að persónuupplýsingum um þig sé eytt, þær leiðréttar og vinnsla þeirra takmörkuð, ásamt því að andmæla vinnslu. Þá getur þú átt rétt á því að gögn um þig séu flutt til annars ábyrgðaraðila á tölvulesanlegu formi. Rétt er að benda á að þessi réttindi eru takmörkuð og eiga ekki við allar persónuupplýsingar eða í öllum tilvikum.

Þú getur lagt fram kvörtun hjá Persónuvernd teljir þú að vinnsla KEA á persónuupplýsingum sé ekki í samræmi við lög.

Óskir þú eftir því að nýta þér einhver af réttindum þínum eða hafir þú athugasemdir við meðhöndlun persónuupplýsinga getur þú haft samband við okkur með tölvupósti á kea@kea.is.

Endurskoðun

KEA áskilur sér rétt til að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu KEA.