Hagnaður KEA rúmar 100 milljónir króna

Hagnaður KEA eftir skatta á síðasta ári nam rúmlega 101 milljón króna en var 276 milljónir króna árið áður. Heildareignir félagsins námu um 4,3 milljörðum króna og eigið fé var 4,2 milljarðar króna.  Ekki urðu mikar breytingar á eignasafni félagsins á síðasta starfsári.
Halldór Jóhannsson, framkvæmdastjóri KEA, segir niðurstöðuna þolanlega í ljósi aðstæðna.  Mjög stór hluti eigna félagsins er lausir fjármunir en vaxtastig lækkaði mikið á síðasta ári.  Staða fyrirtækja sem KEA á eignarhluti í var, heilt yfir, nokkuð lakari en á síðasta ári en staða einstakra fyrirtækja er misjöfn.  Gangvirðisbreyting fjáreigna er af þessum sökum neikvæð en var jákvæð árið áður og skýrir það að mestu minnkun hagnaðar á milli ára. 
Yfirstandandi ár verður krefjandi þar sem vaxtalækkunarferli er að mestu afstaðið og vextir, í sögulegu samhengi, mjög lágir.  Á meðan samsetning eigna félagsins er með áðurnefndum hætti er ljóst að verulega kann að draga úr möguleikum á góðri rekstrarafkomu, til skemmri tíma litið.   Áfram verður haldið að leita verkefna sem mæta stefnu félagsins og breyta samsetningu eigna í sama tilgangi en fjárfestingaumhverfi er ekki fjölbreytilegt um þessar mundir.   Efnahagur félagsins er mjög traustur, félagið er nánast skuldlaust, eiginfjárhlutfall er mjög hátt og laust fé til fjárfestinga umtalsvert.