Sameiningaviðræður sparisjóða

Sparisjóður Höfðhverfinga, þar sem KEA á um 49% stofnfjár hefur hafið sameiningarviðræður við Sparisjóð Austurlands. Staða hvors sjóðs um sig er sterk, eiginfjárhlutföll þeirra eru traust sem og lausafjárstaða. Sameining sjóðanna er fyrst og fremst til að skapa grundvöll til stækkunar og sóknar.
Stærstu eigendur Sparisjóðs Höfðhverfinga eru KEA og Sænes ehf. en stærstu eigendur Sparisjóðs Austurlands eru Ríkissjóður og Fjarðabyggð. Gangi sameiningin eftir mun KEA leggja sameinuðum sjóði til umtalsvert nýtt eigið fé á næstu árum til frekari vaxtar. Þannig verður til traustur og vel fjármagnaður sparisjóður.

Jóhann Ingólfsson formaður stjórnar Sparisjóðs Höfðhverfinga:
“Ég tel þetta mjög jákvætt skref. Mikilvægt sé að efla sparisjóðina til að gera þeim kleift að hagræða en ekki síður að gera þá vel búna til að stækka. Við væntum mikils af þessum viðræðum. Að okkar mati verður til vel fjármagnaður og traustur sparisjóður með sterkt kjölfestueignarhald. Vonandi verður þetta upphafið að frekari sameiningum eða stækkunum sparisjóðanna því þeir munu verða til framtíðar áhugaverður og öðruvísi valkostur fyrir fólk og fyrirtæki á bankamarkaði. Hugmyndafræði og nálgun okkar á þennan rekstur er annar heldur en stóru viðskiptabankanna. Sparisjóðirnir eru minni, persónulegri og sveigjanlegri gagnvart okkar viðskiptavinum og við teljum okkur í ágætri stöðu til framtíðar á bankamarkaði“.